Förhindrande av penningtvätt i värdepappersföretagets verksamhet
 
Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att känna till sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar. I denna webbkurs behandlas penningtvätt med hjälp av exempel som anknyter till värdepappersföretagets verksamhet och olika metoder för finansiering av terrorism. När du har avlagt kursen kan du bättre bedöma kundens affärsverksamhet samt föremålet och ursprunget för medlen.

Kursen tar cirka 10 minuter att genomföra.
 
 
Förnamn
Efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord