God skikk og finansinstitusjonenes plikt til hemmelighold (no)
 
På dette kurset blir du kjent med bransjestandarden God skikk og finansforetakenes taushetsplikt. Du vil lære hva loven og bransjestandarden God skikk sier om taushetsplikt og personvern. Nettkursets temaområder: God skikk, kundeidentifisering og kundekjennskap, kundeforhold samt likestilt, ikke-diskriminerende behandling av kundene. 
 
First name
Last name
Email
Group name
Password
Use of this website requires accepting cookies.
Read more