Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta, osaamiskoe I
 
Osaamiskoe mittaa sijoitustuotteista tietoja antavien henkilöiden osaamista. Osaamiskokeen suorittajalla on ajantasainen tietämys kansatalouden ja rahoitusmarkkinoiden yhteydestä, sijoitustuotteista ja näihin liittyvästä verotuksesta ja sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvistä menettelytavoista.
 
 
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Ryhmän nimi
Salasana: