Kundkännedom
 
Efter kurssen känner man till hur man informerar kunden om varför uppgifter samlas in om hen, identifierar en person- och företagskund på ett tillförlitligt sätt, kontrollerar huruvida kunden är en politiskt utsatt person och redar ut vilka som är företagskundernas faktiska förmånstagare och handlar rätt i exceptionella situationer.

Webbkursens längd är ca 30 minuter.
 
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord