Kelan etuudet
 
Verkkokurssin painopisteenä on tuet sairauden hoidossa ja sairauden aikana sekä tuet perheenjäsenen kuoleman jälkeen. Verkkokurssi sisältää kahdeksan aihealuetta, joista on videoita, tehtäviä ja lopputesti. Verkkokurssi on osa Sosiaaliturvan verkkokurssikokonaisuutta, joka koostuu kolmesta verkkokurssista.
 
 
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Ryhmän nimi
Salasana: