Juridiikkaa vakuutusmyyjille - Asiakkaan hankinta
 
Verkkokurssilla selvitetään, millainen velvollisuus sinulla vakuutusmyyjänä on antaa tietoja vakuutuksista. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitä tämän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa ja millaisia erityissäädöksiä vakuutusasiamiehillä on.
 
 
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Ryhmän nimi
Salasana: