Förhindrande av penningtvätt i försäkringsrörelsen
 
Efter kursen har man färdigheter för att fästa uppmärksamhet vid särdragen i penningtvätt och finansiering av terrorism inom försäkringsbranschen: kursens fokus är på skade- och livförsäkringsverksamhet och riskerna i anslutning till dessa.

Webbkursens längd är ca 10 minuter.
 
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord