Förhindrande av penningtvätt
 
Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att ha kännedom om sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar till Centralen för utredning av penningtvätt. Webbkursen förklarar vad som avses med penningtvätt och finansiering av terrorism och vad som föreskrivs i lagar och förordningar om förhindrande av dessa. Vidare förklaras hur man ska agera, om man misstänker penningtvätt.

Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra.
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord
Use of this website requires accepting cookies.
Read more