Förhindrande av penningtvätt inom bankverksamheten
 
Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att känna till sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar. I denna webbkurs behandlas med hjälp av exempel penningtvätt som anknyter till bankverksamheten och olika metoder för finansiering av terrorism. När du har avlagt kursen kan du bättre bedöma kundens affärsverksamhet samt föremålet och ursprunget för medlen.

Kursen tar cirka 10 minuter att genomföra.
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord
Use of this website requires accepting cookies.
Read more