Forebygge hvitvasking og terrorfinansiering
 
Kurset gir deg viktig informasjon om forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Etter kurset skal du forstå hvorfor forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering er viktig, kjenne dine forpliktelser og vite f.eks. når du må avbryte et kundeforhold, det være seg etablert eller i etableringsfasen og være i stand til å sende en hvitvaskingsmelding i avvikende eller mistenkelige situasjoner. 

Kurset tar ca. 30 minutter.
 
First name
Last name
Email
Group name
Password
Use of this website requires accepting cookies.
Read more