Dataskydd inom kundservice i finansbranschen
 
I denna webbkurs går man genom faktorer som gäller datasekretess ur en praktisk synvinkel. Efter kursen kan man i sitt arbete bättre beakta datasekretessen och för sin egen del utveckla praxis i rätt riktning.

Webbkursen tar ca 25 minuter.
 
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord