Dataskydd i förvaltningen
 
Denna webbkurs handlar om datasekretessfrågor ur förvaltningsperspektiv. Då du gått kursen kan du i ditt arbete bättre beakta datasekretessen och på egen hand utveckla förvaltningens praxis.

Webbkursen tar ca 30 minuter.
 
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord