Bli kjent med kunden
 
Kurset gir deg praktiske verktøy som hjelper deg med å bli kjent med kundene dine.  Dette nettkurset er et svar på lovpålagte krav til finansbransjen om å kjenne sine kunder, følge med på kundenes virksomhet og disposisjoner og melde fra om mistenkelige forhold. Kurset er ment for alle som arbeider i finansnæringen. 

Kurset tar ca. 30 minutter.
 
First name
Last name
Email
Group name
Password
Use of this website requires accepting cookies.
Read more