God banksed och tystnadsplikt för betalningsinstitut i praktiken
 
Denna webbkurs ger dig en introduktion i god banksed och tystnadsplikt för betalningsinstitut. Webbkursens ämnesområden: god banksed och andra normer, kundidentifiering och kundkännedom, penningtvättsregler, kundinformation, kundklagomålshantering, kreditgivning, marknadsföring, kunders rättighet att erbjudas finansiella tjänster, samt jämställd och lika behandling av kunderna.

Webbkursen tar ca 30 minuter.
 
förnamn
efternamn
Epostadress
Gruppnamn
Lösenord
Use of this website requires accepting cookies.
Read more